Pasifae (Technophoria), 2023
Oil on Canvas
160 x 120 cm