stasis

 

Stasis, 2023
Oil on Canvas
150 x 100 cm